вівторок, 4 червня 2013 р.

Відмінні риси націонал-комунізму по відношеню до інших націонал-революційних ідеологій.З поширенням ідей націонал-комунізму у зацікавлених людей виникають питання стосовно відношення і зв'язків націонал-комунізму зі спорідненими етимологічно рухами: націонал-соціалізму і націонал-більшовизму. З огляду на те, що обидві ідеології, тим більше в Україні, є сьогодні дискредитованими, постає проблема внести деяку ясність.

Націонал-соціалізм

Меч і молот - символіка "Чорного фронту"
Штрассера, символіка сучасного націонал-соціалізму
Перш за все слід розрізняти течії націонал-соціалізму. В 20 ст. в Німеччині склались дві ідеології, які мали таку назву, але стали більш відомими як гітлеризм (послідовники Адольфа Гітлера) і штрассеризм (послідовники братів Штрасерів). Якщо з гітлеризмом все ясно - це полярна будь-якій революційній інтернаціоналістичній ідеології течія, просякнута шовінізмом, імперіалізмом, міжкласовим солідаризмом і елітаризмом, то з вченням Отто і Грегора Штрасерів не все так просто.

Брати сповідували дійсно соціалізм, класову боротьбу і антиімперіалізм. В національному питанні вони притримувались позицій "фелькіш-націоналізму", і про шовінізм не могло бути і мови. В НСДАП вони створили настільки сильну ліву опозицію Гітлеру, що навіть Гебельс свого часу забажав виключення Гітлера з партії. Сьогодні, що правда, складно судити чи були Штрасери щирі у своїх поглядах, чи це був всього лише популізм, адже втілити свої ідеї на практиці вони не мали можливості. Але вихід з НСДАП з гучними заявами і критикою з позицій соціалізму про щось таки й говорить!

Не зважаючи на те, що Штрасери формували свою ідеологію в середовищі буржуазної партії, і, відповідно, революціонерами не були, нам, націонал-комуністам дуже близька їхня ідеологія через поєднання націоналістичних і соціалістичних ідей.

Якщо брати націонал-соціалістів загалом, то ми, націонал-комуністи, відрізняємось від них ідеями інтернаціоналізму, прямого народовладдя, класової боротьби і матеріалізму.

Відмінні риси націонал-соціалізму від націонал-комунізму:
- Ідеалізм (який виключав классову боротьбу в межах однієї нації)
- Державний капіталізм
- Теорія розширення життєвого простору нації через військову експансію
- Централізм в державному управлінні
- Корпоративізм

Націонал-більшовизм

Символіка націонал-більшовизму
Націонал-комунізм не в якому разі не можна плутати і ототожнювати з націонал-більшовизмом Ернста Нікіша. Це дві абсолютно різні ідеології, в корені відрізняються одна від одної в формах економіческого, державного і політичного устрою.

Характерною рисою сучасного націонал-більшовизму, що прийняв в наш час образ російського націоналізму під впливом Едуарда Лімонова, стала ідеалізація СРСР сталінської епохи. Націонал-більшовизм на відміну від націонал-комунізму проголошує метою революційної боротьби створення «соціалістичної імперії» на чолі з диктатором-вождем, і тоталітарного суспільства об'єднаного навколо однієї ідеї. У такій державі немає місця прямої демократії, принципу виборності влади і вільного прояву волі людини. Управління всіма галузями господарства здійснюється жорсткою командно-адміністративною системою. Економіка чітко централізована, керуєтьсяя з одного центру, але при цьому допускається невеликий бізнес на кшталт «нової економічної політики».

Націонал-більшовизм не релігійний, але й не атеістічен. Спирається на діалектику Гегеля і визнає первинність свідомості стосовно матерії (ідеалізм).Головними відмінними рисами націонал-більшовизму від націонал-комунізму є:
- Вождізм
- Імперіалізм
- Тоталітаризм
- Мілітаризм
- Корпоративізм
- Державний капіталізм
- Культ особистості «вождя»
- Авторитарно-бюрократичні методи управління
- Зрощування партійних і державних органів
- Ідеологічний контроль

Символіка націонал-комунізму
Характерні риси націонал-комунізму:
- Пряма демократія
- Мерітократизм
- Колективізм
- Безклассове суспільство (повна соціальна рівність)
- Суспільна властність на засоби виробництва
- Децентралізована планова економіка
- Децентралізоване державне управління
- Інтернаціоналізм у політиці
- Інтернаціональна солідарність трудящих
- Культурний, лівий, пролетарський та визвольний націоналізм
- Гармонійне поєднання традиціоналізму та прогрессивізму
- Науковий матеріалізм
- Антиклерікалізм та атеізм
- Екологізм

Звісно, наші характеристики наведених ідеологій можуть бути не зовсім чіткими, і хтось з ними не погодиться. І в націонал-соціалістичних, і в націонал-більшовицьких колах сьогодні простежується позитивна тенденція лівіння, відходу від авторитаризму, етатизму і міжкласової солідарності. Такі тенденції наближають націонал-революційну молодь до ідей націонал-комунізму, навіть якщо вона ще не готова визнати такої термінології. Таку молодь ми чекаємо в своїх лавах!

Микола Ціхно, Сергій Романовський