Вступ до НКФ

Згідно зі статутом Націонал-комуністичного Фронту (пункт 1.1.), учасником Фронту може бути фізична особа, яка досягла 18 років та згодна з програмними пунктами та Статутом. Для вступу у Націонал-Комуністичний Фронт фізичній особі необхідно подати заяву встановленої форми до відповідного відділення Фронту або надіслати на електронну скриньку NKFront@i.ua


Форма заяви:

Я......(прізвище, ім'я та по батькові)......
Прошу прийняти мене у члени суспільно-політичного руху "Націонал-Комуністичний Фронт". Зі Статутом і Програмою руху ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

_____(дата)______                                                                                                         _____(підпис)_____
Анкета для вступу у НКФ:


  • Прізвище, ім'я та по батькові
  • Дата народження
  • Адреса (область, район, місто)
  • Освіта
  • Контактний телефон
  • Інші контактні данні