Програма


Программа 

Націонал-Комуністичного Фронту

Засадничі принципи НКФ

Ми виступаємо ЗА:
- Пряме народовладдя
- Суспільну власність
- Захист прав трудящих
- Збереження та розвиток української національної культури
- Правову рівність
- Пролетарський інтернаціоналізм

Ми виступаємо ПРОТИ:
- Капіталізму
- Імперіалізму
- Авторитаризму
- Космополітизму
- Клерикалізму
- Шовінізму
- Глобалізації
- Догматизму
- Ревізіонізму

Головною метою Націонал-Комуністичного Фронту є встановлення влади трудового народу України, народно-патріотичних сил на засадах прямої демократії, побудови соціалістичної держави та створення Української Народної Соціалістичної Республіки (УНСР). Ми стоїмо на переконанні того, що без побудови соціалістичної держави не можна створити комуністичне суспільство. Тому ми вважаємо соціалістичну державу, перехідним етапом до комунізму.

(Разом з тим, в умовах капіталізму ми не можемо запропонувати одразу комуністичну програму розвитку суспільства, і сьогодні пропонуємо лише кроки переходу від буржуазної до соціалістичної держави. Тому ця програма не в повній мірі відображає ідеологію Націонал-комуністичного фронту. Комуністична ж програма буде писатись всім українським народом в умовах нашої революції.)

Першочерговими завданнями у боротьбі із олігархічною владою, лібералізмом та імперіалізмом ми вважаємо:

1. У політичній сфері:
- скасування інституту президентства;
- створення нової народноорієнтованої Конституціїї;
- проголошення України парламентською республікою;
- децентралізація України, надання кожному місту і селищу права найширшого самоврядування;
- скасування усіх політичних партій;
- скасування депутатської недоторканності щодо кримінальних та економічних злочинів;
- ліквідація пільг та привілеєв чиновників усіх рангів;
- створення робочих та територіальних рад;
- проведення місцевих референдумів з життєво важливих питань;
- введення права вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування.
- створення рад трудових колективів на підприємствах за для здійснення їх повного контролю та керівництва;
- перехід підприємств у власність трудових колективів;
- створення нових автономних профспілок на підприємствах;
- введення в країні системи народного контролю;
- перехід до виборності суддів усіх ланків;
- впровадження практики відкликання депутатів усіх рівнів та суддів, які не виправдали довіри трудящих;
- створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення, з метою посилити самоврядування суспільства.

2. В економічній сфері:
- встановлення повного громадського контролю за економікою, ліквідування тіньової сфери;
- впровадження планового господарства;
- запровадження максимального покарання за економічні злочини, корупцію та завдання збитків Республіці та народу;
- націоналізування та перехід усіх земельних ресурсів під громадський контроль;
- розробка та реалізація республіканської програми по модернізаціїї та технічному переоснащенню українського сільского господарства;
- розробка та реалізація республіканської програми по технічному переоснащенню великих підприємств;
- повернення до України із закордонних банків державних фінансових резервів, та їх використання на економічний і соціальний розвиток;
- підвищення ефективності галузевої структури;
- досягнення енергетичної незалежності вітчизняної економіки за рахунок розробки та впровадження сучасних технологій альтернативної енергетики та відмова від послуг іноземних енергетичних компаній;
- поступове замінення небезпечної атомної енергетики альтернативними джерелами енергії;
- відродження вітчизняної науки, значне підвищення відрахувань на розвиток, забезпечення вчених гідною заробітною платою і необхідною матеріально-технічною базою для проведення дослідницької діяльності;
- закупівля і модернізація іноземних технологій та розробок;
- створення наукоградів;
- відновити високі стандарти загального безкоштовної середньої та вищої освіти;
- впровадження реформ в сфері освіти з метою підвищення ефективності та конкурентноспроможності на світовому ринку праці.

3. В соціальній та культурній сфері:
- республіканське фінансування будівництва житла;
- поступова перебудова міст з метою підвищення їх екологічності норм життя;
- підвищення кількості та різноманітності міського електротранспорту;
- модернізація українських залізничних шляхів, введення в експлуатацію сучасних високошвидкісних потягів;
- забезпечення високоякісної безкоштовної медицини;
- компенсування втрачених вкладів населення під час ліберальних капіталістичних реформ;
- встановлення суворіших стандартів дотримання екологічної безпеки;
- розробка та реалізація програм фізичного та морального розвитку суспільства, створення
безкоштовних спортивних організацій, дитячих гуртків, молодіжних об'єднаннь;
- встановлення належного фінансування установ соціального захисту та підтримки дітей-сиріт, дітей з многодітних сімей та дітей-інвалідів;
- створення сучасних безкоштовних пансіонів для одиноких людей похилого віку;
- розробка та реалізація республіканської програми по відродженню та розвитку української національної культури;
- припинення комерціалізації культури;
- відновлення належної праці державних установ відпочинку та оздоровлення;
- захист суспільства, особливо молодого покоління, від пропаганди вульгарності й цинізму в ЗМІ, припинити паплюження української історії;
- розробка та реалізація республіканської програми по відродженню та розвитку української національної культури;
- розробка та реалізація республікагської програми по реконструкції історико-культурнихпам'яток України;
- перейменування міських вулиць на честь видатних українських діячів.

4. У військовій сфері:
- зміцнення обороноздатності країни, конституційно закріпити неприпустимість використання Збройних Сил України проти народу;
- створення армії міліцейського зразку;
- скорочення кількості військовослужбовців;
- підвищення вимог до військовослужбовців;
- створення ефективних мобільних багатоцільових спецпідрозділів, оснащених новітніми військовими розробками;
- розпуск МВС та введення народної виборної міліції;
- створення народних дружин у містах;
- введення щорічної атестації для працівників міліції та органів внутрішніх справ;
- розформувати спецзагони міліції і СБУ.

5. Зовнішня політика:

- відмова від співпраці з глобалізаційними структурами (МВФ, СОТ);
- відмова від участі в буржуазних військових блоках і протидія імперіалістичним війнам;
- боротьба з неоколоніалізмом, підтримка національно-визвольних рухів в світі.

Ми закликаємо всіх трудящих, та патріотів своєї країни стати до лав творців майбутньої великої та могутньої країни, по справжньому народної та вільної від буржуазно-капіталістичних гнобителів та "хазяїв"! Країна повинна належить народові!

Наш прапор - червоний
Гімн НКФ —  український “Інтернаціонал”.
Емблема НКФ - тризуб на червоній зірці
Гасло - "Україна!Солідарність!Соціалізм!"