четвер, 23 січня 2014 р.

За мир, за волю, за кращу долю!

Останні події це не кінець, це тільки початок. Режим захищається, режим стоїть, режим укріплюється, але з ним сильнішає й народний гнів. Попереду довга боротьба, і не відомо що буде завтра, але сильні духом люди зараз потрібні як ніколи. Вставайте, пробуджуйтесь, рвіте кайдани та робіть посильний внесок в загальну справу. Наша справа - свята, бо вболіваємо за волю народа. І не має значення хто ти, націоналіст, соціаліст, комуніст, анархіст чи прибічник "третього шляху", бо режим знищить усіх, а значить і боротися треба усім. 

Ставайте до боротьби, українські трударі! 
За мир, за волю, за кращу долю!

Пролетарський націоналізм

Пропонуємо вашій увазі тези наших російських товаришів з Організації соціалістичного покоління з приводу поняття «пролетарський націоналізм»

«Складовою нашої позиції в національному питанні є пролетарський націоналізм. Для людей, знайомих з політичної картиною, зокрема, з лівою і марксистською політикою, таке словосполучення може здатися дивним, адже націоналізм традиційно відносять до "правих" елементів. Прояснити нашу позицію мають наступні тези, присвячені нації і національному питанню.

Тези про націоналізм

1. Націоналізм є різновидом патріотизму - квазіідеологією, заснованою на відношенні особистості (спільності) до суспільства (соціально- історичного організму) . Це відношення відображено в понятті "вітчизна", яке, залежно від характеру цього відношення, може бути пов'язано з такими соціальними утвореннями як плем'я (племінний патріотизм , трибалізм ), держава (державний патріотизм, етатизм) або нація в нашому випадку.

2. Нація - це сукупність людей, які мають спільну батьківщину, а сам концепт "батьківщина" стає основою політичної спільності. Підданці однієї держави як правило живуть в одному соціорі, але вони необов'язково сприймають його як свою спільну вітчизну. Вони об'єднані лише загальною політичною владою, яка сама себе визначає як "вітчизна" і виступає як зовнішня сила по відношенню до всіх хто цю владу не формує, але при цьому знаходиться в залежності від неї (муштровані селяни йшли на війну з примусу, але не по свідомості загальної необхідності в цій війні і навіть коли вони захищали свій дім, вони захищали себе, а не спільну вітчизну) . Умовами такої спільності є спільність території (приналежність до одного геосоціора , тобто країни), спільність економіки (внутрішній ринок і економічні відносини, що зв'язують всі частини соціора в один господарський організм) і спільність культури (особливо загальний менталітет і мова).

3. Нація може формуватися навколо одного етносу та його культури (етнонація) або навколо соціора в цілому, синтезуючи елементи різних етнічний культур (соціонація) . Відповідно різним буде і націоналізм - етнічним (коли приналежність до нації визначається приналежністю до етносу) або громадянським (коли членом нації є кожен хто вважає даний соціор своєю батьківщиною, а його інтереси власними). При цьому важливо відзначити що сама нація - це об'єктивне утворення (але не природне, а соціальне), оскільки хоча і створюється національним рухом, формується в історичних умовах, що не залежать від свідомості людей. Тобто сама нація і нація, як її представляє націоналістична ідеологія - не одне і те ж.

4. Націоналізм сам по собі - не ідеологія (оскільки містить в собі тільки ставлення до суспільства, ще не оформлене з т.з. інтересів різних сил цього товариства і тому ще не містить інструкції для політичної діяльності), але як будь-яка форма політичної свідомості, він має ідеологічний характер. Ідеологіями є консерватизм, лібералізм і соціалізм, їх варіанти і поєднання. Відповідно немає націоналізму взагалі, а є націоналізм консервативний (основна частина націоналістичних ідеологій ), ліберальний і соціалістичний, націоналізм як самоідентифікація різних політичних сил.

5. Через класову неоднорідності нації, націоналізм також має класовий характер. Відповідно трьом основним класам капіталістичного суспільства, можна виділити буржуазний , дрібнобуржуазний і пролетарський націоналізм. Буржуазний націоналізм розглядає національну буржуазію (ширше - еліту, привілейований прошарок) як рушійну силу нації, протиставляючи її іноземній або транснаціональній. Дрібнобуржуазний націоналізм або ігнорує поділ нації на класи, або закликає до класової співпраці в ім'я єдності нації, при цьому завжди в якості спільного ворога розглядається інша нація чи етнічна спільність (наприклад, американці, кавказці, євреї та ін.). Пролетарський націоналізм бачить рушійну силу нації в пролетаріаті (ширше - трудящих, маси), при цьому в якості ворога нації розглядаються внутрішні паразити (експлуататори, клептократії, кримінальні елементи та ін.) Націоналізм як соціальне явище поєднує в собі всі три типи, але є націоналізм і є націоналізми.

6. Протилежність націоналізму зазвичай називають інтернаціоналізмом, що означає відношення до людства в цілому і окремо від національних відмінностей. Однак не можна сказати що інтернаціоналізм є запереченням націоналізму (тобто антинаціоналізм) яким може бути тільки інший націоналізм. Як і націоналізм, інтернаціоналізм неоднорідний. Протилежностями трьох типів націоналізму відповідно будуть транснаціоналізм або глобалізм (квазіідеологією транснаціональної буржуазії , що пропонує стирання національних кордонів заради полегшення ринкових відносин), космополітизм (заперечення національної ідентичності та специфіки як таких, абстрактний "загальнолюдський" гуманізм) і пролетарський інтернаціоналізм (міжнародне співробітництво пролетаріату, ідея "дружби народів") . При цьому "протилежності " нерідко поєднуються - наприклад, расизм зазвичай включає в себе дрібнобуржуазний націоналізм і космополітизм, протиставляючи себе будь-якому іншому націоналізму і інтернаціоналізму. Поєднання будь-якого націоналізму з інтернаціоналізмом можна назвати наднаціоналізм (націоналізмом, що виходять за свої межі) .

7. Будь-яка культура завжди має два аспекти - локальний (національний) і глобальний (загальнолюдський ), точно так само як і особистість містить у собі індивідуальне і колективне, при цьому одне не може суперечити іншому, тому що обидва відносяться до однієї і тієї ж сутності. Наприклад, наука одночасно локальна (як частина культури) і глобальна (як відображення природи). Ідеологія створюється в конкретному суспільстві і в конкретній культурі, але при цьому вона за своїм призначенням адресована будь-якому суспільству з будь культурою (оскільки відображає в першу чергу загальні - економічні протиріччя, з чого випливає що не можна ототожнювати лібералізм і західну культуру, в якій він спочатку виник), і навпаки - вона може створюватися як універсальна, але при цьому у неї завжди будуть національні варіації (як це було у випадку з радянським, китайським, кубинським та ін соціалізмом ) .

8. З огляду на спільність класових інтересів (які також мають локальний і глобальний аспекти) пролетарський націоналізм тотожний пролетарському інтернаціоналізму, обидва представляють собою різний масштаб однієї і тієї ж класової боротьби. Розбіжність між ними (наприклад, сприйняття гастарбайтерів як ворогів російського пролетаріату) обумовлено виключно впливом буржуазних і дрібнобуржуазних тенденцій. Подолати це протиріччя повинен соціалістичний наднаціоналізм .

9. Нація є продуктом індустріального суспільства, типом суспільства на індустріальній стадії. За цим некоректно, з одного боку, говорити про наявність націй в минулому, а з іншого боку, розглядати саму націю як щось вічне і незмінне. Наступною стадією після нації повинна бути наднації як об'єднання соціора на основі більш розвиненої економіки та ідеології (як, наприклад, СРСР), яка може включати в себе кілька націй (також як і в нації можна виявити окремі субнаціі). Метою соціалістичного наднаціоналізму також має бути будівництво глобальної наднації (як глобального проекту, альтернативного буржуазному глобалізму і містечковому націонал-сепаратизму) , в якій би було поєднано все найкраще що створено у всіх культурах.»