понеділок, 29 квітня 2013 р.

Чого ми прагнемо?

Націонал-комунізм - є реалізація комунізму за певних історичних умов, в певному суспільстві та країні. Національний комунізм не слід сприймати як ідею ворожу до марксизму-ленінізму, бо він цілком і повністю базується на іх головних принципах. Найголовнішим принципом для нас є пра
во націй на самовизначення. Український національний комунізм прагне до створення комуністичного суспільства зі збереженням національної ідентичності українського народу. Шляхом до цього ми вважаємо революційну та політичну боротьбу народних патріотичних мас з капіталістичним ладом, що панує на теренах нашої Батьківщини. Необхідним перехідним етапом до комуністичного ладу ми вважаємо створеня, шляхом встановлення влад народних рад, та розвитку соціалістичної держави, а саме Української Народної Республіки. В ході розвитку соціалізму буде винищено капіталістичний лад та приватну власність на засоби виробництва, які будуть передані у суспільну власність, тобто під контроль трудових колективів підприємств та територіальних громад.

Ідеологія національного комунізму вважає одним з головних принципів - збереження та розвиток національної культури народу, її мови та мистецтва, та зменщення негативного впливу на неї іноземних буржуазних чинників. Ще одним принципом УНК є захист національної економіки та народної власності від втручання іноземного капіталу.

УНК реалізує також і інтернаціональний принцип та підтримує революційну боротьбу народів світу з капіталістичним гнобленням. Також виступає за створення союзу народних соціалістичних республік на добровільному, антиавторитарному та федеративному принципі.

Сергій Романовський