пʼятниця, 3 травня 2013 р.


Національна ідея та її розвиток.

Наша країна вже дуже довго стоїть на одному місці, експлуатуючи тему національної ідентичності та традицій, повністю забувши про розвиток. Звісно не можна створити майбутню оновлену державу, без погляду у славетне та важке минуле, але не треба на цьому заціклюватися. Зараз українсь
кий патріотичний рух робить велику помилку, в тому, що зводить національні культурні та загальнонародні цінності до звичайного примітивного "шароварництва", але з цим залишаються насаджувані капіталстичні "цінності". З одного боку це можна вважати правильним ходом, тому що така спрощена подача національної ідентичності та гідності зрозуміла кожному, від професора до необізнаного громадянина. Але з іншого боку це викликає деградацію та зупинення розвитку культури, і самосприйняття себе. як українця у сучасному світі.

Національна ідентичність повинна розвиватися і набувати нових форм обов'язково спираючись на сучасність та дивлячись у майбутнє. Культура, в усіх її проявах, не повинна стояти на місці і повертатись кожен раз до корінь, вона повинна розвиватись спираючись на ті основи, а не просто копіювати їх.
Здорова українська родина

У новому тисячолітті українська національна ідея повинна трансформуватися. Зараз ми живемо у вільній країні, ми вільний народ, але наша національна ідея, яку українці несуть у собі, походить з інших часів - часів національно-визвольних змагань. Ці часи минули, і використання зараз тогочасної концепціїї призводить лише до позакласового пошуку ворогів в народі, державі та поза її межами. Національна ідея, як і культура повинна розвиватися. Зараз треба поставити питання "Що далі? Якої форми повинна набути національна ідея у майбутньому?" та "Якою повина бути Україна у XXI столітті?".

Таким може стати Київ за соціалізму
Ми пропонуємо новий погляд на національну ідею, в сучасному історичному контексті. Україна має достатньо ресурсів, як природніх так і людських, та велику територію з плодорідною землею для того, щоб стати однією з лідируючих країн не тільки у Східній Європі, але й в Європі взагалі. Для цього національній ідеї треба надати нового значення та змісту, зробити її знаряддям вирішення багатьох проблем в країні та «компасом» розвитку нації.

Ми вважаємо, що в контексті сучасного швидко розвиваючогося світу та світової економічної кризи, українська національна ідея повинна проголосити своїми цілями актуальні сьогодні напрямки розвитку:

1. створення соціалістичної держави, як форми забезпечення комфортного існування її громадян, та спрощення відносин громадян і держави;
2. пропагування рідної землі та рідного народу – як найвищих цінностей в державі;
3. пропагування мирного співіснування громадян;
4. пропагування мистецтва, культури та спорту;
5. пропагування моральних цінностей (поза релігії) та здорового способу життя;
6. поширення наукового світосприйняття;
7. розвиток науки всіх галузей;

Ось які речі повинні на нашу думку становити ідентичність людини, яка вважає себе "українцем".

Немає коментарів:

Дописати коментар