понеділок, 10 лютого 2014 р.

Декларація Національної Пролетарської Мережі


Декларація Національної пролетарської мережі до трудящих і народів світу.

Капіталістичний лад, що охопив до теперішнього часу всі розвинуті людські суспільства, вичерпав свій прогресивний потенціал, раніше необхідний людству. Капіталізм породив глобальне світове виробництво, яким тепер не в силах управляти, будучи джерелом криз і соціальних потрясінь, а також екологічних проблем, викликаних жадібним і непланомерним поглинанням ресурсів і зневагою до більш безпечного виробництва. Капіталізм створив клас пролетарів, трудящих, що позбавлені приватної власності і продають свою робочу силу, кооперував його працю в промисловому виробництві, ввів до нього працівників розумової праці, став для нього джерелом гноблення та експлуатації, підготувавши, таким чином, свого могильника. Капіталізм породив злидні і нужду, якими охоплено як окремі шари, так і цілі народи в так званих «країнах третього світу», і які лише підсилюють невдоволення і гнів, час від часу виливаються в протести, перевороти і громадянські війни. Нарешті, капіталізм організував нації і кинув етноси в зовсім нові умови, але він же до теперішнього часу став ярмом на шиї у тих і інших, змушуючи нації служити інтересам підтримання системи, зводячи їх діяльність до грабунку або рабської праці, провокуючи кровопролитні зіткнення між ними, руйнуючи умови життя етносів.

На початку минулого століття, тоді ще зростаючий, капіталізм був приголомшений Великою пролетарською революцією в Росії, яка стала відповіддю трудящих на імперіалістичну бійню Першої світової війни. У XX столітті визвольний рух африканських і азіатських націй, продовжуючи традиції багаторічної боротьби пригноблених народів, поклав кінець колоніальним імперіям. Але, незважаючи на те, що ці грандіозні рухи потрясли капіталістичну систему, вони не змогли її зламати, більше того, авангард цих рухів сам підлаштувався під інтереси капіталізму. Народжений Жовтнем Радянський Союз швидко перетворився в державу нових панів замість старих, а комуністичні партії вступили на шлях угодовства і зради пролетарських інтересів, ставши сьогодні органічною частиною буржуазної політичної системи. Визвольні рухи колишніх колоній умонтувалися в нову, неоколоніальну систему, так і не завершивши повного звільнення своїх націй. Нарешті, серед тих народів, що не отримали навіть політичної незалежності, ряд організацій, по суті, пішов на угоду з гнобителями або з імперіалістами більш високого порядку і не здатний далі виконувати завдання народного визволення.

Сьогодні більшість партій і рухів, які йшли в авангарді класової і національно-визвольної боротьби, підлаштувалися під існуючу систему і вже не представляють тих, від чиєї особи говорять. Революційні ж сили перебувають у стані організаційної та політичної роздробленості, не маючи міцної міжнародної структури, яка дозволила б їм вести злагоджену і координовану роботу. Ми не задоволені таким станом справ і, в якості першого кроку до його зміни, проголошуємо створення Національної пролетарської мережі - органу, який дозволить забезпечити інформаційну, політичну і теоретичну взаємодію між національно-класовими групами різних країн і народів.

Ми започатковуємо нашу Мережу на жорстких принципах, головні з яких - корінні революційні зміни, громадська власність і безумовна свобода народів.

Наша класова лінія впирається в рішучий розрив пролетарів з класом буржуазії і набуття ними політичної незалежності, створення самостійної політичної сили для взяття влади.

- Революційний абсентеїзм. Заперечення парламентаризму і курс на створення партії пролетаріату, незалежної від буржуазних структур, органів та інститутів.

- Заперечення реформізму на користь наступальної пролетарської демократії. Завоювання найближчих умов з метою розширення і поглиблення боротьби .

- Заперечення принципів класової співпраці гноблених і гнобителів, з чийого б боку (профспілкової , партійної , національної) вони не виходили.

Основою нашої національної лінії є не тільки набуття народами свободи, а й напрямок всіх їх прогресивних і творчих сил на боротьбу з капіталістичною системою.

- Визнання за кожною нацією права на самовизначення, автономію чи повне відділення і рішучий захист цього права.

- Відмова від співпраці з національною буржуазією, виставлення націонал-пролетарської альтернативи буржуазному націоналізмові.

- Розмежування з будь-якими формами ксенофобії та шовінізму, співпраця трудящих всіх народів у боротьбі з правлячим класом, відмова від посягання як на народи, так і на особистість за національною або етнічною ознакою.

- Визнання важливості національного чинника у боротьбі, захист вільного розвитку народів на противагу буржуазному космополітизму.

Даною декларацією стверджуємо створення міжнародної національно класової структури - Національної пролетарської мережі.

Пролетарі і пригноблені народи всіх країн, єднайтеся!

Волю народам - Волю людині!

http://np-network.blogspot.com