пʼятниця, 10 січня 2014 р.

Що таке велич нації?

«Велика нація» - ця ідея на всьому протязі історії людства з часів давнини до сучасності ставала метою державної політики та ідеології в історії багатьох народів світу. У світовій історії є багато прикладів яскравої політичної діяльності окремих історичних особистостей, які ставили метою своєї влади досягти створення великої нації, до якої вони самі належали. Кожен з них представляв свій шлях, свої методи досягнення цієї ідеї, не завжди справедливі і виправдані, часто пов'язані лише з військовими діями, загарбницької політикою приводить до створення територіально обширних імперій і антидемократичного політичного придушення інших народів, підпорядкування їх своїй волі, інтересам для досягнення благоденства нації. Війна не робить націю переможицю величнішою за переможену, а навпаки, бо переможений у війні народ з часом здобуває таку жагу до свободи та силу духу, яка руйнує будь-який імперський шовінізм.
Однак справжня велич нації полягає не в силі придушення і підпорядкування інших народів своїм інтересам, а в здатності нації успішно використовувати ресурси своєї країни, в умовах, в яких відбувається їх історичний розвиток. У можливості раціонально організувати господарську та політичне життя суспільства, здатну створити фактори для процвітання і благоденства своєї нації. Велич нації проявляється в тих творчих силах народу, здатності здійснювати і мобілізувати всі наявні ресурси в інтересах суспільства.
Тож щоб стати дійсно великою нацією ми повинні не воювати, не пригнічувати інші нації, а будувати! Будівництво соціально справедливого національного суспільства, яке складалося б з загартованих в праці та відданих своїй Батьківщині людей. Не руйнування, а творення робить націю великою!